نوشته شده توسط : مازیار اعرابی
"بسمه تعالی "
                                                                           
آئین نامه مسابقات لیگ های 15 نفره سال 1395 
مسابقات براساس مقررات WR و انجمن راگبی ایران برگزار می شود .
آئین نامه مسابقات براساس قوانین WR - انجمن راگبی و فدراسیون انجمن های ورزشی. 

تعداد نفرات تیم ها :‌
رده سنی مسابقات آزاد می باشد . 
تعداد بازیكنان هر تیم 24 نفر می باشد و در هر مسابقه7 تعویض میتواند صورت گیرد. 
به جز 15 بازیكن داخل زمین فقط 7 ذخیره ، سرمربی ، كمك مربی و سرپرست و در صورت داشتن پزشك (مورد تائید انجمن ) می توانند برروی نیمكت ذخیره بنشینند .
هیچ یك از مربیان و كادر فنی تیم ها اجازه دخالت در مربیگری و یا همكاری و مشاوره با تیم های دیگر در زمان مسابقه را نداشته و فقط اعضای معرفی شده هر تیم مجاز به نشستن روی نیمكت مسابقات می باشند .
در هر بازی اگر تیمی به غیر از اسامی شركت كنندگانی كه به كمیته برگزاری اعلام نموده از بازیكن دیگری استفاده كند ، برای تیم خاطی باخت فنی منظور می گردد.
بازیكنی كه برای یك تیم بازی نموده به هیچ عنوان حق بازی برای تیم های دیگر را نخواهد داشت .
هیچ مربی اجازه مربیگری بیش از یك تیم را نخواهد داشت .

لباس تیم ها و نحوه پوشش بازیكنان :
هر تیم می بایست دارای دو دست لباس تیره و روشن باشد . 
لباس بازیكنان باید از شماره 1 به بالا باشد .
بازیكنانی كه به عنوان آبرسان و یا كمك در زمانهای توقف بازی داخل زمین می شوند ، می بایست از كاورهای مخصوص با رنگ مخالف لباس بازیكنان داخل زمین استفاده نمایند .
بازیكنان می توانند از گارد مخصوص و مجاز (‌براساس قوانین) زیر لباس راگبی كه از جنس فایبرگلاس یا فلز نباشد ، استفاده نمایند .
استفاده از وسایل تزئینی مانند ساعت ،‌انگشتر ،‌گردنبند و ....یا هر وسیله ای كه بهره گیری از آنها خطرناك باشد ، غیر مجاز می باشد .
بازیكنان می بایست در پوشیدن لباس و حفظ ظاهر خود شئونات اسلامی – اخلاقی و ورزشی را رعایت نمایند .
مسئولان برگزاری از حضور تیم ها یا بازیكنانی كه پوششان خلاف استاندارد تائید شده داشته باشد در مسابقات ممانعت بعمل میآورد.
لباس تیم ها شب قبل مسابقات در جلسه فنی رویت می شود .
اگر بازیكنی موارد اخلاقی و شئونات اسلامی را رعایت ننمایند و یا هر گونه رفتار غیر ورزشی انجام دهد كمیته انظباطی و مسئولان مربوطه حاضر در مسابقات در مورد او تصمیم گیری می كنند و شخص خاطی ملزم به اجرای بی قید و شرط تصمیمات گرفته شده می باشد .
شرایط فنی و اختصاصی : 
مسابقات در دو زمان 40 دقیقه ای و 10 دقیقه ای استراحت میان دو نیمه برگزار می گردد .
در صورت مساوی بودن دو تیم در یك مسابقه بازی در دو وقت 10 دقیقه ای دنبال میگردد و هر تیم بتواند زودتر به امتیاز برسد برنده مسابقه خواهد بود .
تعویض پزشك صرفا در صورتی صورت می گیرد كه مصدوم دچار خونریزی شود و یا به تشخیص داور و پزشك زمین .
حداكثر زمان تعویض پزشكی10 دقیقه می باشد و بعد از آن تعویض دائم محسوب میگردد. در صورتی که تیم از کلیه تعویض هایش استفاده نموده باشد بازیکن جایگزین نمی تواند وارد زمین شود ودر صورت بهبود بازیکن مصدوم به زمین بر می گردد .
هر بازیكنی كه كارت زرد دریافت كند به مدت10 دقیقه از زمین مسابقه خارج و در محلی كه داور چهارم اعلام میكند ، مینشیند و زمان ،‌ بعد از نشستن بازیكن بر روی محل مشخص شده محسوب میگردد.
در زمان اخراج بازیكن دارای كارت زرد، چنانچه بطورمثال بازیكنی 4 دقیقه مانده به پایان نیمه اول اخراج موقت شود 6 دقیقه باقیمانده در نیمه دوم محاسبه می شود .و اگر در زمانهای پایانی مسابقه باشد برای اولین بازی رسمی بعد محسوب میگردد.
بازیكنی كه دو كارت زرد دریافت كند بطور دائم از بازی اخراج می شود و حق شركت در مسابقه بعدی راندارد .
بازیكنی كه بطور مستقیم كارت قرمز دریافت كند علاوه بر اینكه از بازی اخراج می شود باید محل مسابقه را ترك و در مسابقه بعدی نیز نمی تواند شركت كند و تا تصمیم كمیته فنی مسابقات حق بازی كردن را ندارد ، تا براساس گزارش داوری تصمیم گیری شود .
چنانچه تیمی از 3 كارت قرمز در یك بازی دریافت كند برای او باخت فنی منظور می شود و بازی متوقف می گردد .
در صورتی كه تیمی در یك مسابقه غیبت كند و یا بیشتر از10 دقیقه تاخیر كند برای آن تیم باخت فنی منظور می گردد.
بازیكنان ذخیره ، سرپرست و مربی تیم می بایست در محل نیمكت مشخص شده خود مستقر گردند و حق خروج از منطقه تعیین شده در طول مسابقه را نخواهند داشت .
هیچ یك از بازیكنان و اعضا كادر فنی تیم ها در زمان مسابقه تیم دیگر ، حق حضور و نشستن بر روی نیمكت آن تیم را نخواهد داشت .
هیچ بازیكنان ، مربی ، سرپرست و یا بازیكنان روی نیمكت در هنگام انجام مسابقه حق اعتراض و یا حتی صحبت كردن با داورد را ندارند .(‌به استثنای كاپیتان تیم درون زمین (چنانچه موارد فوق روی دهد داور مجاز به دادن كارت زرد یا قرمز به آنها است . )
هر گونه تصمیمی كه از طرف مسئولان و كمیته انظباطی برای فرد یا تیم خاطی گرفته شود می بایست بدون مخا لفتی اجرا شود و سرپرست تیم ملزم به اجرای آن است .
اگر تیمی هر گونه اعتراضی داشته باشد میبایست اعتراض خود را كتبا و حداكثر ظرف مدت 30 دقیقه بعد از بازی به همراه مبلغ 000/500 ریال ( معادل پنجاه هزار تومان ) توسط سرپرست تیم به سرپرست فنی مسابقات تحویل نماید.
چنانچه تیمی تصمیم به انصراف از ادامه بازی داشته باشد می بایست سرپرست تیم دلیل انصراف خود را كتبا به سرپرست فنی مسابقات جهت مطرح شدن در كمیته انظباطی تحویل نمایند .
در مورد موارد پیش بینی شده بلافاصله كمیته برگزاری سازمان لیگ و فنی مسابقات تشكیل جلسه داد و در مورد آن تصمیم گیری می كند .

مدارك مورد نیاز بازیكنان : 
تیم ها موظف به ارائه مدارك ذیل جهت صدور كارت. میباشند
تكمیل فرم شركت در مسابقات كه به تائید كمیته راگبی استان و هیات انجمن های استان رسیده باشد .الزامی میباشد
یك قطعه عكس : ( كارت بیمه ورزشی مخصوص رشته راگبی در زمان پذیرش جهت دریافت كارت مسابقات الزامی می باشد) .
ارائه تائید صحت سلامت عمومی بازیكنان حاضر در مسابقات توسط مربیان تیم ها . در فرممخصوص که در زمان پذیرش میبایست تکمیل گردد.
ارائه كارت شركت در مسابقات كلیه نفرات برای هر مسابقه الزامی است و نفر ات اضافه تیم حق نشستن روی نیمكت ذخیره را ندارد .
توجه: سه روز قبل از شروع مسابقات لیست تمامی افراد هر تیم با مشخص کردن شماره کارت بیمه ورزشی و تیم 7 نفره ای که هربازیکن در آن عضویت داشته است، تهیه و به ایمیل سازمان لیگ (iranrugbyleague@gmail.com ) ارسال گردد.
(اصل کارتهای بیمه در زمان پذیرش بررسی خواهد شد).

شرایط میزبانی : 
میزبان موظف است به تیم های حاضر در مسابقات خوابگاه و ترانسپورت از محل خوابگاه به مسابقات بطور رایگان ارائه نماید .
زمین مسابقه باید از جنس چمن طبیعی باشد در صورت مصنوعی بودن با تائید ناظر سازمان لیگ میباشد میزبان موظف به خط كشی استاندارد زمین مسابقه است .
گل پست ها باید دارای حفاظ باشد.
میزبان موظف است خوابگاه ،تغذیه، آب جهت اسكان عوامل اجرایی و داوران به تعداد 15 نفر آماده نماید. 
میزبان موظف به تامین مکان مناسب با امکانات لازم  جهت برگزاری مراسم قرعه کشی و جلسه توجیهی مسولین با سرپرستان و کادر فنی تیمها میباشد
ورود تیم ها عصر روز قبل مسابقه است و خروج حداكثر صبح روز بعد از مسابقات است .
هر مسابقه توسط 5 داور برگزار می شود .داور وسط – 2 داور كنار – یك داور چهارم - منشی –
هزینه داوری یک دوره مسابقات پانزده ملیون ریال بهعده میزبان میباشد که بایستی سه روز قبل از شروه مسابقات بحساب کمیته داوران بشماره کارت  5047061019603212 بنام آقای امین حسین زاده (رئیس کمیته داوران)  واریز گردد.
میزبان موظف به هماهنگی با نیروی انتظامی و پزشک و آمبولانس جهت حضور در کنار زمین در روزهای مسابقه بصورت تمام وقت میباشد. بدون حضور هریک از آنان مسابقات انجام نمی گردد.

شرایط حضور مربیان و كادر فنی : 
مربیان باید دارای كارت مربیگری L1 Wr باشند .
مربی ، سرپرست، بازیکن تیم ها حق همراهی دیگر تیم ها را در هیچ لیگی نداشته و در صورت مشاهده باخت فنی محسوب می شود.
تیمهائی كه از پزشك استفاده می نمایند میبایست پزشك یا پزشكیار مورد تائید فدراسیون پزشكی كشور باشد .
كلیه مربیان و داوران میبایست برابر بخشنامه كمیسیون ماده 5 وزارت ورزش و جوانان همه ساله در كلاس بازآموزی كه از طرف انجمن برگزار میگردد شركت نمایند .در غیر اینصورت حق مربیگری در لیگ ها را نخواهند داشت .
در پایان مسابقات تیم آخر لیگ برتر به سید پائین تر سقوط نموده .
قابل توجه كلیه مسئولین به هیچ عنوان كارتی در محل مسابقات صادر نمی گردد.و کلیه کارتها در محل پذیرش تحویل میگردد.شرایط كلی : 
مسئولیت سازمان لیگ راگبی با آقای سیروس داودی ومسئولیت کمیته داوران با آقای امین حسین زاده میباشد .
با توجه به اینکه برخی از بازیکنان راگبی کشور در مسابقات لیگ سونزسال 95 بعنوان مهمان  در تیمهای سایر استانها بازی کردند صرفا از همان استان میبایست بازی نمایند لیگ برتر15نفره درچارچوب تیم استانی برگزارمیگردد، 
پذیریش تمامی تیمها منوط به معرفی نامه کتبی ازهیات انجمن های ورزشی یا کمیته راگبی استان میباشد، در غیر این صورت به هیچ عنوان تیمی پذیریش نمی شود.
كلیه اطلاع رسانی در خصوص مسابقات رسما از طریق سایت انجمن اعلام می شود .
انتظار میرود تیم ها و باشگاهها همه مكاتبات خود را به ادرس ایمیل انجمن و ایمل سازمان لیگ ارسال نمایند .
Iran_ragby_fed@yahoo.com 
iranrugbyleague@gmail.com

كلیه موارد پیش بینی نشده در آئین نامه توسط كمیته فنی و سازمان لیگ در محل مسابقات تصمیم گیری میشود .
شایان ذکر است تیم قهرمان با 13 بازیکن ملی به همراه 10 بازیکن باشگاه قهرمان به مسابقات سید سه اعزام میگردد و تمامی هزینه ها با استان مربوطه میباشد

22 بازیکن در اردوی دوم تیم ملی 7 نفره راگبی اعزامی به قطر
تهران ورزشگاه بزرگ تختی میزبان دومین اردو

از سوی کادر فنی تیم ملی 22 بازیکن برای اردوی دوم تیم ملی 7 نفره راگبی اعزامی به قطر که میبایست 18 اسفند به میدان بروند اعلام شد که میبایست 15 بهمن عصر ، خود را به کادرفنی در ورزشگاه تختی تهران معرفی نمایند.
پیام شجاعی – مصطفی قدسیان – امید زارعی – غلامرضا شاه حسینی – علی یاقوتی –              میثم خادم (فارس)
پیام عباسی – صالح صیادی (کرمان)
سعید امیری – محمدرضا نمکی – نعیم هرجابی – عباس رسول زاده – رضابیات – علی اکبر غلامی - حسن قاسمی – محمد جواد کربلایی سلیمان– هادی حسن جانی (تهران)
پوریا جعفری     گیلان 
افشین سراج            ایلام
نواب اسدزاده     قم 
علیرض شبیی    خوزستان
حمزه امیری           کرمانشاه


تیمهای حاضر در لیگ 15 نفره : فارس - نهران- خراسان رضوی -قم - گیلان - هرمزگان بر اساس اعلام آمادگیتاریخ انتشار : شنبه 9 بهمن 1395 | نظرات
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر